miércoles, 23 de diciembre de 2015

Guias Protocolo de Diagnóstico e Intervención Psicopedagóxica


Guía n° 1 que aborda o desenvolvemento  dende 0 anos ata os 5 anos.
Sinala a importancia da avaliación psicopedagóxica, presenta técnicas e instrumentos que poden empregarse.
Fai propostas de guías de observación docente nos ámbito familiar, ámbito personal e social, ámbito psicomotor; ámbito cognitivo.
Na última parte mostra Táboas de desenvolvemento evolutivo.Na 2° Guía céntrase na etapa escolar de 6 a 11 anos. Parte de suxerencias para a estimulación e reeducación psicomotriz ( estas tamén poden aplicarse a nenos, nenas de 3 a 5 anos), posteriormente céntrase na analise da evolución dos debuxos en nenos e nenas e de éstos como indicadores de conflito persoal, familiar, comunitario e social.
Como terceiro compoñente analízanse as características da niñez media e se propoñen dous reactivos para detectar problemas madurativos ( Test Bisomotor de Bender) y emocionais ( Test de Sacks), dúas áreas que deben ser diagnósticadas, posto que senón son recuperadas poden terminar en problemas de aprendizaxe .
A guía  finaliza coa analise dos  problemas de aprendizaxe que se presentan na nenez media. Enlace a Guía n°2  Para descargar publicación guía 2

Guía n° 3 de 12 a 18 años 
Nun esforzo por mirar a adolescencia nu marco libre dd prexuízos, esta guía parte da análise das características xerais da adolescencia, logo brinda información para avaliar o normal crecemento e desenvolvemento psicosexual.
Enlace para descargar publicación 

Guía n° 4 Consellería na adolescencia esta guía céntrase en brindar información sobre a importancia de dar apoio e consultoría para adolescentes, neste sentido, a guía parte do análise detallado de que é e como se debe desenvolver e que técnicas poden servir. Posteriormente detállanse recomendacións específicas de acordo as temáticas que con máis frecuencia preséntanse  na adolescencia: alimentación, actividade física,  consumo de alcol, tabaco e drogas, sexualidade,  embarazo, depresión, abuso, etc.


Enlace para descargar publicación n°4

Recompilado de www.Clinicambiental.org