viernes, 4 de diciembre de 2015

Avaliación un momento máis do proceso de Aprendizaxe

Avaliar non é só control, é ir máis alá dese control ... é interpretar resultados para propoñer cambios, para seguir na liña, para axudar a que cada alumno, alumna creza no coñecemento do que pode facer, do que pode aprender.

Avaliación dos procesos e non só dos resultados, contextualizar a avaliación acompañando os tempos do proceso formativo e introducindo as melloras pertinentes ... seria unha forma de abrir o concepto de avaliación tantas veces asociado ao negativo, ao non logrado.
 Non son poucas as veces que a medición de saberes obtense mediante a repetición memorística de contidos, deixando fora a valoración de tarefas máis creativas que poidan resultar seguramente máis motivadoras cara unha aprendizaxe continua e permanente. 


Infografía sobre as patoloxías da avaliación, descritas por Miguel  Angel Santis Guerra, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar en la  Universidad de Málaga 

Autora M°Lourdes Ferrando

INED21