miércoles, 2 de diciembre de 2015

Protocolo urxencias sanitarias enfermidades crónicas

A atención educativa  nun contorno inclusivo e normalizado é a aceptación das condicións de saúde como aspectos que acompañan a persoa ao longo da vida, que pode presentarse en calquera momento e pode afectar a calquera individuo, debe ser un obxectivo prioritario. Esta tarefa compételle a totalidade da comunidade educativa e non é tarefa exclusiva de ningún colectivo en particular.Índice 
Atención educativa 
Urxencias e autoprotección
Actuacións básicas en urxencias de saúde e primeiros auxilios 
Reanimación cardiopulmonar
Fichas de actuación 
Notificación ás familias 
Atención educativa básica ao alumnado con enfermidade crónica 
Rexistro de actuacións en emerxencias e incidencias 
Caixa de urxencia básica 
Anexo I Plan de Atención Individualizado
Anexo II Rexistro de actuaciónsen emerxencias e incidencias 
Anexo III Formularios de Alerta Escolar 

Enlace a protocolo 

Este protocolo básico será completado por diferentes addendas

Addenda Diabetes