martes, 10 de marzo de 2015

MEDIACIÓN ESCOLAR

Vídeo que explica como levar a cabo unha resolución pacífica dos conflictos coa mediación na escola 
Cando se fala de conflito identificanse os intereses de ambas partes, búscanse solucións e promóvese a Empatía, e a Cooperación. recompilado de Blog Orientación via Silvina Paricio