domingo, 1 de marzo de 2015

WEB " NO TE CALLES"WEB para facilitar información e poñer as denuncias de condutas acosadoras a través da Rede, redes sociais como denuncias sobre privacidade, denuncias sobre correos falsos,  Ciberbulling, Groming, Pornografía infantil, denuncias sobre virus e Malware.
Ten estas opcións:
Seguridade Tic. 
Axencia Española,                                
Protección de Datos. 
Familia Dixital. 
Grupo de Delitos Telemáticos ( GDT).
Pantallas Amigas.
Instituto Nacional de Ciberseguridad ( INCIBE).
Oficina de Seguridad del Internauta.
Padres 2.0.
Fundación alia2.
Fundación ANAR.