domingo, 1 de marzo de 2015

AVALIACIÓN DA COMUNICACIÓN E DA LINGUAXE. ECOL


Protocolo coa finalidade de identificar as necesidades do alumno, alumna e facelo dende idades temperás. Para unha resposta educativa e poñer en práctica adaptacións necesarias para as necesidades educativas especiais no ámbito da comunicación e da linguaxe oral.


http://creena.educacion.navarra.es/equipos/auditivos/pdfs/ecol.pdf
Este é o seu índice :

Introdución

 I. Formulación da avaliación
 1. Enfoque teórico
 2. Planteamiento del proceso de evaluación 

II. Instrucións  para a avaliación

1. Entrevista familiar e escolar 

2. Evaluación da lenguaxe espontánea
 2.1. Procedimento 
2.2. Descrición de tarefas 
2.3. Modelo de rexistro e de análise 
2.4. Orientaciones para a toma de decisións

3. Cuestionario de rexistro da pragmática

4. Avaliación da lenguaje elicitado 
4.1. Rexistro da fonética e a fonoloxía 
4.2. Rexistro do léxico 
4.3. Rexistro da sintaxis 
4.4. Rexistro da morfoloxía 
4.5. Rexistro das relacións semánticas

5. Valoración e análise da comunicación e a  linguaxe 

6. Orientacións prácticas
 III. Bibliografía
Anexos 
Anexo 1: Guía para situar evolutivamente o nivel do xogo simbólico 
Anexo 2: Porcentaxes de articulación correcta segundo idades 
Anexo 3: Exemplificación de procesos fonolóxicos de simplificación.
Anexo 4: Escala evolutiva do desenvolvemento da linguaxe oral.
Anexo 5: Referente secuenciado de semántica


Edita CREENA( Centro de Recursos de Educación Navarra)