domingo, 1 de marzo de 2015

GUÍA PARA PAIS E NAIS EN SITUACIÓN DE SEPARACIÓN OU DIVORCIO


Esta guía pretende servir para ofrecer apoio as parellas que tomaron a decisión de separarse e queren comunicarllelo a os seu fillos. 
Explica  tamén  as reaccións e os factores que inflúen nas respotas que poidan ver nos fillos e fillas.

Resultado de imaxes para guia como actuar con los hijos e hijas en el momento de la separación

Preguntas que explica:
Como afecta a separación do pai e nai aos fillos e fillas?
Como explicar a separación?
Factores que facilitan a adaptación psicolóxica dos fillos e fillas ante a separación.
Factores negativos que dificultan la adaptación do neno e a nena ante a separación.
Cuestións a ter en conta a hora de comunicar a separación.
¿Canto tempo antes hai que comunicar a decisión ?
Como solucionar  o problema da custodia?
Como poden reaccionar os fillos e fillas ante a separación aínda que sexa de mutuo acordo?
Coida dos teus fillos e fillas pero tamén coidate tí.