miércoles, 4 de mayo de 2016

Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero

A diversidade é unha realidade tanxible que se vive na escola e é, polo tanto, un valor positivo que se debe aprendr desde as etapas iniciais do sistema educativo. A escola ha de ser verdadeiramente inclusiva, un espazo onde se ten que respectar a identidade de cada persoa e onde o feito de ser trans no cause rexeitamento.Resultado de imaxes para protocolo identidade de xénero

enlace ao protocolo


Índice:
1. Presentación
2. Fundamentación
3. Medidas e actuacións
    - Comunicación aos centros
    - Os departamentos de Orientación
    - Establecemento de medidas de atención ás necesidades do/a menor
    - Recomendacións educativas e organizativas en relación co xénero que o/a    menor sente como propio
    - Medidas para información e formación da comunidade educativa
    - Medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de    discriminación, acoso escolar, violencia de xénero ou maltrato infantil por identidade de xénero.
4. Referencia normativa
5. Bibliografía e ligazóns de interese