miércoles, 17 de diciembre de 2014

Técnicas para el Control de Conductas Inadaptadas


Os pais e nais temos que ensinar aos noso fillos formas de actuar consecuentes e responsables e a relacionarse  respectando aos demais , sabendo esperar o seu turno, recollendo as súas cousas,...  
Con calma e afrontando a situación conflictiva que xenera a súa conduta provocadora, desafiante. 
Podemos empregar distintas técnicas para facer que se modifique a actitude do noso fillo, filla. 
É moi importante ser consecuente e constante para conseguir o cambio.

Dende a Consejería de Educación do Goberno de Canarias nos explican algunhas técnicas como:


  1. Eloxiar ( qué eloxiar, Cómo ..)
  2. Ignorar ( cómo facelo ...)
  3. Técnica do  disco Raiado antes as preguntas insistentes  ¿por qué non podo facer ...?
  4. Dar recompensas polas condutas desexables, fai co neno, nena se sinta ben.
  5. O Uso de Gráficos resulta efectivo para algunhas condutas ex. cepillarse os dentes.                         preme na imaxe para acceder ao documento