miércoles, 17 de diciembre de 2014

A Convivencia nos Centros Educativos


Os conflitos xurden de maneira natural na sociedade que vivimos, tamén na escola é son unha oportunidade de crecemento e maduración persoal.
a resolución de conflitos ensinase. A convivencia na escola non só se limita a cumprimento de normas, polo contrario as relacións interpersoais sertiva, positivas e gratificantes son as que toman conciencia da interdependencia cos outros membros da comunidade e asumen responsabilidades e retos  das súas accións, para conseguires unha convivencia sana e gratificante.

Neste traballo de M. Carme Boqué Torremorell 
Jornadas Psicopedagogos, Alicante, 2006 


Trata estes apartados :

I. A perspectiva proactiva convirte a resolución de conflicto actual en prevención dun conflicto futuro.

II Formar para a convivencia

III Previr condutas problemáticas

IV Intervir fronte aos conflitos : 
-  Comprensión 
-  Empatía
-  Prevención
-  Escoita activa
-  Estilos de xestión  de conflitos
-  Identificación de intereses
-  Cooperación
-  Creatividade 
-  Participación activa
-  Criterios de realidade
-  Reparación e reconciliación
-  Cultura de paz