miércoles, 17 de diciembre de 2014

DISLEXIA ATENCIÓN NA AULA DENDE UN MARCO POSITIVO

Cando un alumno/a ten dificultades lecto-escritoras, estas van a afectarlle a todas as materias que precias destas habilidades. 
Os noso alumnos van atoparse con maior dificultade para facer exercicios,actividades comprender información, cando non  sexa capa aparecerá a frustración
estas difcultades na lectura que aparecen nas areas realcionadas coa linguaxe acarrea tamén alteracións emocionais.
Unha vez diagnosticada a Dislexia na lectura, débese programar unha intervención que non só debe ter en conta as dificultades senón tamén as súas potencialidades para apoiarse nelas, o alumno así mellorará a súa autoestima e a súa automotivación


Via : antonioesquivias.wordpress.com