lunes, 1 de diciembre de 2014

EVALUANDO NEE


Cando se avalía alumnos con ACI significativas, o profersor dúbida 
¿ Qué criterios de avaliación son ?,  ¿ Cómo ten que adapatalos, simplicalos, reducilos ou eliminalos? ¿ En qué medida pode simplificar os items que van ser avaliados ? ¿Quén ten que avaliar a un alumno con apoio educativo?.

Na Entrada de Antonio Márquez Ordoñez  nos aclara como facelo, Art. 14.3 do Real Decreto 126/2014, referido ao alumnado con NEAE, establece ca avaliación continua e a promoción deste alumnado tomarán como referente os criterios fixados nas súas adaptacións


Isto é así porque os criterios de avaliación que se lle aplican a este 
alumnado elabóranse así:


  1. Tómase como referente o mesmo criterio que se establece para o grupo clase do acnee.
  2. Este criterio  adaptase en función das “capacidades” co alumno posua.
  3. Este criterio adaptase en función do nivel de competencia curricular do alumno.
  4. Se o criterio alónxase moito das súas posibilidades eliminase ou substitúese por criterios de niveis ou etapas anteriores.                                 accede a entrada pinchando na imaxe.