lunes, 21 de marzo de 2016

Reducir o fracaso escolar mellorando o curriculum e con apoios Tic

Hoxe en día só necesitamos ter na memoria unha pequena parte da información, a "información imprescindible" porque temos permanentemente a o noso alcance dispositivos que nos fornecen en calqueira momento os datos que podamos necesitar. Temos unha "memoria Externa"
A memoria externa, auxiliar é a nosa contorna persoal de traballo en Internet por iso é necesario traballar, desenvolver a competencia dixital dos alumnos, alumnas.
Esta competencia dixital nos permitirá ir creando e organizando esta memoria externa, onde, cando nos conveña buscaremos rápidamente a información necesaria para resolver os nosos problemas, contando coa axuda da "información imprescindible" que nos proporcionará a nosa memoria cerebral. Adquirir estas novas competencias levaranos tempo. Terémolo que ir aprendendo cos anos na escola.

Tics é un instrumento ao servizo da mellora educativa, xa está comprobado a mellora das aprendizaxes co seu uso, temos que conseguir mellorar o rendemento, o éxito escolar que se reflicte nas notas.
Os alumnos, alumnas teñen que saber xestionar o coñecemento.
No mellora o éxito escolar coas Tics porque avaliamos de maneira memorísitica, temos que modificar as formas de avaliar.


 recollido do blog de Pere Marqués :  Chispas Tics Y Educación