miércoles, 9 de marzo de 2016

Guía do bo trato e prevención da violencia de xenero: protocolo no ámbito educativo

Traballar polo cambio do modelo desigual de relación entre homes e mulleres, por unha educación non sexista, por a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, é a mellor fórmula para previr a violencia de xénero.
A guía invita a facilitar que a comunidade educativa en xeral e especialmente o alumnado sintan  o respaldo necesario para comunicar con confianza e seguridade posibles problemas ou situacións que detecten.

https://drive.google.com/file/d/0B6-TOZEyvjroVkRmd2VkV3BnZ1poWlFIQXFPZDB4WW03bVc0/view?usp=sharing

Índice:
Presentación
Obxecto da guía
Situándonos ante o problema da violencia de xénero:
- Concepto de violencia
- Axentes socializadores
- Violencia de xénero ao longo da vida das mulleres
- Violencia de xénero nas relacións de parella
- Igualdade formal, igualdade real e micromachismos
- Coñecer o ciclo da violencia de xénero
Violencia de xénero e Adolescencia
- Factores de risco e vulnerabilidade na adolescencia
-  Ciberacoso e xénero
- Importancia da detección temperá
- Como detectar signos de violencia
- Signos de alerta para chicos
- Signos de alerta para chicas
- Signos de alerta para familias
- Por que as mozas en ocasións non piden axuda
- Dificultades para detectar a violencia psicolóxica
Violencia de Xénero e Menores
- Menores en contornas familiares con violencia de xénero
- O desenvolvemento emocional en contornas con violencia de xénero
- Indicadores de posible situación de maltrato infantil
- Exemplo de ficha de observación
- Coordinación institucional para a intervención


autoras:
Carolina Alonso Hernández
Rosario Cacho Saéz
Irene González Ramos
Eufemia Herrera Álvarez
Javier Ramirez García
Edita Junta de Andalucía, Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
No hay comentarios:

Publicar un comentario