miércoles, 30 de marzo de 2016

Protocolo de tratamento educativo do alumnado con TEA

Uns dos principais propósitos deste protocolo é o de contribuír á detección temperá dos nenos e nenas con risco de presentar un trastorno do espectro do autismo. Pretende ser unha ferramenta de uso para profesionais do ensino e para as familias, pretende establecer o camiño que se debe seguir desde a aparición dos primeiros indicios e procura, tamén, orientar a intervención educativa que se debe realizar por todas as persoas que participan na educación dese alumnado.
Indice
1. Introdución

2. Concepto de trastorno do espectro do autismo

3. Diagnóstico do tea:
    3.1  Indicadores para a familia
    3.2  Indicadores para a escola
    3.3  O diagnóstico
       3.3.1 Profesorado titor
       3.3.2 Xefatura do departamento de orientación
       3.3.3.Equipo de Orientación Específico (EOE)

4. Tratamento educativo do alumnado con TEA
    4.1 Alumnado
    4.2 Profesorado
    4.3 Aula
    4.4 Centro docente
    4.5 Familia
    4.6 Entidades sen ánimo de lucro relacionadas co TEA
    4.7 Medidas educativas
       4.7.1. Orientacións para o proceso de escolaización
       4.7.2. Orientacións para o currículo

5. Avaliación do alumnado con TEA

6. Seguimento do tratamento educativo do alumnado con TEA. Procesos de mellora
    6.1 O seguimento a curto prazo
    6.2 O seguimento a medio prazo
    6.3 O seguimeno a longo prazo ou avaliación
7. Glosario
8. Referencias bibliográficas e fontes de información
    8.1 libros e artigos
    8.2 Webs
9. Anexos
     9.1 Anexo I: Indicadores e signos de alerta para a detección do alumnado con TEA (Hortal-        coord-;2011)
     9.2 Anexo II: probas de screening e diagnósticas que poden axudar no proceso de avaliación psicopedagóxica.
     9.3 Anexo III: Esquema de actuación ante un posible caso de TEA
Resultado de imaxes para protocolo atencion educativa TEA XUNTA DE GALICIA


Para descargalo pinchar na imaxe.