domingo, 10 de abril de 2016

Revista Convives nº 13: Convivencia e Familia

A importancia da colaboración da familia e a escola é fundamental. A ninguén se lle escapa que son dúas institucións imprescindibles para educar ás criaturas e que facelo na mesma dirección multiplica a súa potencialidade, que non poden prescindir unha doutra, e que están obrigadas a entenderse e a colaborar si queremos que os nosos fillos e fillas, que son á vez son os nosos alumnos, alumnas, reciban a mellor educación posible e poñámoslle no camiño de ser boas persoas, boas cidadás e boas profesionais.enlace revista para a descarga

Índice:
Presentación
A voz das familias e a Convivencia
Nélida zaitegi De Miguel
Artigos
Familia e Escola. Dúas miradas complementarias e imprescindibles.
Sandra Martínez Pérez
A visión desde as Familias sobre la Participación e convivencia na comunidades educativa.
Manuel Vera Sibajas y Laura Rivero Machi.
A dinamización das familias en e para a dinamización par a mellora da convivencia.
Teresa Domínguez Pérez.
O Papel dos servizos municipais nas relacións escola, familias e contorna.
Pablo Fernández Díaz.
Experiencias
Dando un paso máis: Dinamización e formación das familias.
FAPAR Aragón. Mesa local Las Norias. El Ejido. Almería.
O diálogo como ferramenta para a convivencia positiva.
CEIP Reina Sofía. IES Amina. Ceuta.
O logro dun clima de convivencia axeitado e a implicación e participación de toda a comunidade.
IES Fernando Quiñones. Chiclana. Cádiz.
Unidades familiares por y para unha convivencia gratificante.
FAPA-Alhambra. Granada.
Entrevista 
a Jesús Salido Navarro y Nuria Buscató Cancho. CEAPA
Libros y recursos
bibliografía

compartido : convives en la escuela