lunes, 25 de abril de 2016

Orientacións para o Plan de Convivencia

Orientacións para facilitar e acompañar os procesos de elaboración, revisión e actualización dos Plans de Convivencia dos centros no nmarco da normativa vixente.
Índice:
introdución
Proceso de elaboración do plan de convivencia
Anexos
enlace ao documento

edita Dirección xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, dentro da estratexia galega de convivencia escolar