jueves, 7 de abril de 2016

Guía para a Educación Inclusiva: mellorando a aprendizaxe e a participación

Terceira edición de Index for inclusión, esta nova edición plantexa unha revisión das anteriores desde unha óptica máis globalizadora.
é un conxunto de materiais de apoio á auto-avaliación de todos os aspectos dun centro escolar, incluíndo as actividades no recreo e nas aulas, así como nas comunidades e no contexo no que se atopa. Anímase a que todo o persoal, pais, nais, titores así como aos propios estudantes( sexan nenos, nenas, mozos ou mozas segundo o caso) contribúan a implementación dun plan inclusivo. 

Índice:
1. Visión xeral da Index
2. Enfoque integrado para a mellora escolar no teu centro
3. Usar a Index para pasar a acción 
4. Indicadores con preguntas
5. Marco de planificación e cuestionarios
6. Recursos

Páginas desdeIndexLibroAgosto
 accede ao documento neste enlace

traducida polo Consorcio para la educaión inclusiva.
esta guía foi editada por FUHEM education e a Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( OEI)


compartido porblog.educalab.es/cniie