domingo, 3 de enero de 2016

Xogo, xoguetes e discapacidade

Esta publicación forma parte dos resultados do proxecto " Nueva herramienta documental para el diseño de juguetes accesibles" financiado por IMPIVA( fondos FEDER) y desenvolvido por AIJU.

Índice
Todos os nenos, nenas necesitan xogar 
Por que investigar sobre xogo e discapacidade?
Son accesibles os xoguetes do mercado?
Selección e adaptación dos xoguetes para nenos, nenas con discapcidade
Xogo e discapacidade física e sensorial
Xogo e discapacidade visual
xogo e discapacidade  auditiva
Xogo e discapacidade motora

Xogo e discapacidade intelectual
Conclusións e recomendacións xerais
BibliografíaO xogo permite desenvolver a propia capacidade física e mental.
É unha fonte de autoafirmación, satisfacción e pracer.
Xogar significa ser activo e prepararse para a vida adulta.
Sen dúbida unha carencia importante de xogo na infancia ocasionará un desenvolvemento incorrecto e incompleto da personalidade do neno nena.

enlace a guía en pdf.
Instituto tecnolóxico do Xoguete AIJU