jueves, 14 de enero de 2016

Lista para Autoavaliación Docente Primaria

Autoavaliación docente pretende ser unha guía para revisar a actividade docente na planificación, posta en marcha e avaliación dunha secuencia didáctica.  

http://es.slideshare.net/cedecite/autoevaluaciondocente-38734069