jueves, 22 de mayo de 2014

AUTOAVALIACIÓN : RÚBRICAS


O uso de guías de traballo, para axudar aos alumnos, alumnas a pensar sobre as metas a conseguir co mesmo e os criterios polos cales o seu traballo será  avaliado, favorece a autonomía e a autorreflexión sobre o que se está a facer,  estas guías chámanse  Rúbricas. 
aquí hai alguns exemplos:
RÚBRICA  para evaluar as exposicións orais dos alumnos. 

Recompilado deOutro exemplo:
Rubrica para autoevaluación e  avaliación compartida da fluidez lectora.


É un instrumento co obxectivo de que os alumnos presten unha atención especial a comprensión do texto, e non a correr durante a lectura. 

Recompilado  

coleccións de rúbricas para avaliar en :