viernes, 2 de febrero de 2018

Guía para a detección do Maltrato Infantil

Esta Guía permite identificar posibles situacións de malos tratos e notificalas ós servicios de familia, infancia e menores das delegacións provinciais da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, co obxecto de inicia-lo proceso que permita verificar a existencia ou non de maltrato e, se é o caso, emprender as accións necesarias para protexer axeitadamente ós menores implicados.
Para que un neno en situación de desprotección poida ser protexido e tanto el como a súa familia reciban os apoios necesarios para cambiar esa situación, é condición necesaria que alguén se percate de que se está a producir tal circunstancia. En xeral, o menor – sobre todo o neno - que sufre desprotección ou maltrato, non está en condicións de solicitar axuda ou protección.


ÍNDICE 
I. Definición de malos tratos á infacia. As diferentes manifestacións. ..... 9 
1.Maltrato físico..............................................................................10
2. Abandono físico ou neglixencia......................................................11
3. Maltrato emocional. ....................................................................11 
4. Abandono emocional. ............................................................ .....12 
5. Abuso sexual. ............................................................................ 12 
6. Abandono.................................................................................. 13 
7. Explotación laboral. .................................................................... 13 
8. Corrupción. ............................................................................... 14 
9. Maltrato prenatal........................................................................ 14 
10. Síndrome de Munchaüsen por poderes. ....................................... 14 
II. Indicadores de maltrato e abandono infantil. ................................. 15 
1. Cadro de indicadores de malos tratos á infancia. ............................ 16 
2. Requisitos para sinala-la existencia de maltrato.............................. 18
III. Detección e notificación. ........................................................... 23 
1. Obxectivos. ..............................................................................  23
 2. Información a obter. ................................................................. 23 
3. Métodos de recollida de información. ...........................................  25 
4. O papel dos profesionais na detección e notificación.......................  25 
IV. Follas de notificación................................................................. 29 
1. Folla de notificación (xeral)......................................................... 29 
2. Folla de notificación de risco e maltrato infantil desde os Servicios de Familia, Infancia e Menores...31 
3. Folla de notificación de risco e maltrato infantil desde o ámbito sanitario...........37 
4. Folla de notificación de risco e maltrato infantil desde o ámbito escolar............. 43 
5. Folla de notificación de risco e maltrato infantil desde o ámbito policial.............49 
6. Folla de notificación de risco social na embarazada e no acabado de nacer......... 55

accede a guía pdf.

Folla de notificación de risco e maltrato infantil desde o ámbito educativo.

Entrada completa de Mónica Diz con direccións e máis documentos relacionados co maltrato.

No hay comentarios:

Publicar un comentario