martes, 2 de enero de 2018

Buenos Tratos; Campaña prevención violencia de xénero

A campaña "Toc,Toc, Buenos Tratos" pretende contribuír á prevención da violencia de xénero fomentando entre o alumnado as relacións sas construídas desde a liberdade, o respecto a confianza e a igualdade.

Pretende que o alumnado a través das actitudes, comportamentos e valores xeren boas relacións que son a base dunha convivencia igualitaria entre homes e mulleres.
Os alumnos, alumnas son os que crean os colgadores para as portas. Aprenden a detectar e rexeitar as relacións abusivas de control e violencia.

Esta campaña da difusión a la publicación da Consejería de Educación Guía del Buen Trato y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo


Buenos tratos

Autores: Miguel Ángel Gómez, Lucía Fernández, Juan Albadalejo
Gabinete de Asesoramiento de Convivencia e Igualdad en coordinación con el Equipo Técnico Provincial de Orientación de Granada.

enlaces relacionados 
Entrada  Guía del Buen Trato no ámbito educativo
Toc,Toc Buenos Tratos  infografía 
Entrada dos autores  explicando a campaña