lunes, 9 de enero de 2017

Revista Convives n° 16: APRENDIZAXE-SERVIZO E CONVIVENCIA

Estas son algunhas das ideaas, propostas e reflexións que se expoñen nesta revista sobre a aprendizaxe servizo.
" A aprendizaxe sevizo é unha proposta educativa que combina procesos de aprenizaxe e de servizo á comunidade nun só proxecto ben articulado no que os participantes fórmanse ao traballar sobre necesidades reais da contorna co obxectivo de melloralo." Centre Promotor d'aprenentatge Servei de Cataluña definición que se atopa no artigo de Rafael Mendía Gallado.
" A axuda desinteresada, a indignación, o compromiso, a cooperación o compromiso e a positividad. Os participantes na aprendizaxe servizo viven estes valores e aplícanos á realidade apropiándose dos mesmos. De aí o seu potencial como proposta para a educación en valores". Josep M. Puig Rovira.
"A escola debería ofrecer a posibilidade de exercer, polo menos unha vez na súa vida, as competencias necesarias para unha participación cidadá, responsable e comprometida". Eloísa Teijeira Bautista.

 ENLACE A LA REVISTA

Índice:
PRESENTACIÓN
Aprendizaxe- servizo e Convivencia
Pedro Mª Uruñuela Nájera

ARTIGOS
Aprendizaje- Servizo e Conviencia, unha metodoloxía que funciona
Eloísa Teijeira Bautista

Aprendizaje-sevizo e educación en valores.
Josep M. Puig Rovira

A aprendizaxe-servizo unha metodoloxía para a innovación educativa
Rafael Mendía Gallardo

Reforzando o tecido social: o papel dos concellos no impulso do ApS
Mar Cruz Moura

EXPERIENCIAS 
Facer un león con fabricación digital. 
CEIP Lavinia. Barcelona

Cóidache, cóidao.
CEPR San Pascual Bailón. Piñeiros Ponte (Granada)
Xeración Inter
IES Miguel Catalán. Coslada (Madrid)
O servizo comunitario. Mozos comprometidos con vontade de cambio.
enlace á revista para a súa descarga convivesenlaescuela.blogspot.com.es

lunes, 2 de enero de 2017

Infografía Educación Emocional
Deix


Deïxovos a miña primeira infografía sobre un tema do que se falou moito e se seguirá neste novo ano que comenza.

jueves, 15 de diciembre de 2016

Reforzo positivo fronte ao castigo

O castigo para que sexa efectivo ten que situar ao neno o máis próximo posible ao feito en cuestión, ser unha consecuencia coherente en relación coa conduta, nin demasiado esaxerada, nin demasiado leve e por un período de tempo curto.

O Obxectivo da educación é consolidar as condutas positivas nos nenos, nenas e suprimir as condutas negativas e iso conséguese moito mellor mediante o reforzo (consecuencia positiva) e a extinción, que mediante o castigo.

En lugar de castigos reforza de forma positiva as condutas desexadas.
-   Cando teña un mal comportamento explícalle que é o que fixo mal e cales son as consecuencias dos seus actos.

-   Axúdalle a desenvolver a responsabilidade dos seus actos. Para iso dialoga con el e trata de acordar ou pactar a consecuencia.

-   Nunca ameaces, humilles ou danes ao neno/a.

O mellor reforzo non son premios materiais, consiste na atención dos pais para con os fillos.Trátase de reforzar cando está mostrando as condutas que queremos que faga, achegándonos, verbalizando que o está facendo ben.
E retirarse a atención (extinción) cando adopta condutas inadecuadas e chamadas de atención ( berrros, choros, rabechas)  que queremos que desaparezan.

                                foto visualhunt.com

A principal fonte de aprendizaxe dun neno é o modelado. Os nenos copian o que ven nos seus adultos de referencia, que principalmente son os seus pais e os seus irmáns maiores.
Axúdalle a desenvolver a responsabilidade dos seus actos. Para iso dialoga con el e trata de acordar ou pactar a consecuencia.
Instaurar unhas normas na familia facilitará moito a educación dos fillos, pero ditas normas  han de cumprilas todos os membros.
Cando teña un mal comportamento explícalle que é o que fixo mal e cales son as consecuencias dos seus actos.


enlace ao artigo hacerfamilia.com
enlace relacionado  disciplina positiva : www.abc.es/familia

domingo, 4 de diciembre de 2016

Intervención inicial co alumnado que presenta condutas inadecuadas

O texto describe métodos, procedementos e técnicas para fomentar a boa convivencia,  ponse o acento na participación activa de toda a comunidade educativa no funcionamento dos centros educativos.


enlace ao documento
Índice:
Que son muíños non xigantes
O persoal é político
A ORGANIZACIÓN CREATIVA DA ESCOLA
BANCO DE HORAS
COMISIÓN DE CONVIVENCIA
CRITERIOS PARA A ASIGNACIÓN DO PROFESORADO
VARIOS PROFESORES NA AULA
ORGANIZAR As MATERIAS EN ÁMBITOS
CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A REPARTICIÓN DO ALUMNADO
CREACIÓN DE ESPAZOS PARTICIPATIVOS
COMISIÓNS MIXTAS
Metodoloxías Inclusivas na aula
Desenvolvemento social e persoal
MINDFULNESS NA AULA
PROGRAMAS DE INTELIXENCIA EMOCIONAL
IOGA
RELAXACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA
RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA
RELAXACIÓN EN IMAXINACIÓN
MUSICOTERAPIA
ARTETERAPIA
ARTEMEDIACIÓN
Modificación e Contención  da Conduta
ECONOMÍA DE FICHAS
INTENCIÓN PARADÓXICA
TEMPO FORA
PRINCIPIO DE PREMACK
PROCEDEMENTOS OPERANTES
Xestión da Convivencia
ALUMNADO VIAXEIRO
AULA DE TRABALLO INDIVIDUALIZADO
COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
AULA VIRTUAL E SOLIDARIA
SERVIZOS CON ENTIDADES COLABORADORAS
PATRULLA DA PAZ
CÍRCULOS DE CONVIVENCIA 
MEDIACIÓN ENTRE IGUAIS
AULA DE CONVIVENCIA
ALUMNADO AXUDANTE
TITORÍA COMPARTIDA
SERVIZOS Á COMUNIDADE
RECUNCHO DA PAZ
COHESIÓN DE GRUPO
INCLUSIÓN DUN FAMILIAR NA AULA 

Os programas de Intelixencia Emocional ou Habilidades Sociais, e as técnicas de control das emocións, non son un tratamento para abordar as condutas inadecuadas para a aprendizaxe, nin sequera son un tratamento preventivo para
evitar conflitos e ter así un bo clima de aula. Estes programas e técnicas, e o desenvolvemento social e persoal do alumnado en definitiva, van máis aló diso porque constitúen a aprendizaxe previa necesaria para incluír a xestión das emocións como unha ferramenta máis que mellore a aprendizaxe do alumnado. E porque nos permiten ademais abordar este como un proceso que afecta á totalidade da persoa que aprende.
O desenvolvemento social e persoal non ten sentido individualmente, senón no grupo clase ou máis aló aínda, desde unha perspectiva de centro ou de comunidade social e, aínda que dentro das medidas e actuacións que vos presentamos algunhas son susceptibles de abordarse cunha persoa en concreto e en momentos puntuais, o desenvolvemento social e emocional do noso alumnado non é unha opción máis, senón que resulta imprescindible
para todos os docentes na tarefa de construír unha profesión na que o profesorado é creador de situacións de aprendizaxe, e non un mero transmisor de contidos.A Delegación Territorial de Educación en Granada, a través do Equipo Técnico Provincial para a Orientación Educativa e Profesional, a área de Apoio á Acción Tutorial e á Convivencia e o Gabinete de Asesoramento para a Convivencia e Igualdade.

equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.


FACER POSIBLE O CONTRARIO

Recollo nesta entrada este interesante traballo do Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de Granada.
"Ensenar e Aprender doutro xeito.
Atender á diversidade, dar unha resposta educativa que non deixe a ninguén fóra, á marxe, na cuneta dos nosos centros, debería comezar pola asunción dun modo novo de comprendernos a nós mesmos, docentes do século XXI, e polo sentido e alcance do exercicio dá nosa tarefa.
Temos que expornos novos ou renovados tipos de intervención educativa. E unha interpretación dá resposta á diversidade que abarque ou deseño e aplicación de estratexias organizativas e metodolóxicas xunto a técnicas grupales que finalmente garantan a todo o alumnado a atención non seu contexto natural ou seu grupo, a súa clase e ou máximo desenvolvemento dás súas capacidades".
enlace para desacarga

Índice
Educar doutra maneira. Un imperativo do século XXI
Preparándo a contorna de aprendizaxe
Aprendizaxe cooperativa
Grupos interactivos
Estudo de casos
Aprendizaxe baseada en proxectos  (ABP)
Aprendizaxe servizos
Varios na aulaDelegación Terrritorial de Educación, Cultura y Deporte de Granada.
Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y profesional de Granada.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Inclusión o gran desafío en educación

artigo de José Blas García onde fai unha completa reflexión sobre a inclusión educativaPrerrequisitos para facer  posible a escola inclusiva:


  1. Resituar a escola onde lle corresponde, como unha comunidade de      aprendizaxe ao servizo da propia comunidade.
  2. Reformular un currículo común, que sexa realmente común, é dicir, válido  para todo o alumnado.
  3. Programar o ensino para que todos poidan aprender-
  4. Fomentar a autonomía do alumnado: as estratexias de autoregulación da aprendizaxe.
  5. Organizar o traballo na aula de modo que os alumnos poidan aprender uns doutros.                                                                                                                                                                                                           Para unha boa xestión da diversidade e facer da inclusión unha visión irrenunciable, é preciso, elixir metodoloxías que aproveiten esa diversidade, que a achega diversa e rica sexa un potente recurso para que todos acheguen e todos aprendan.
Na imaxe, as organizacións de aula e as metodoloxías activas máis valoradas, pola maioría de autores  e mestres, como idóneas para facer unha realidade o soño da inclusión.
Ensinanza Compartida
Un aspecto esencial neste metodo é que os profesionais participan no ensino en condicións de paridade ou igualdade. Establécese durante un período de tempo concreto todos os días, ou certos días semana. Os profesores son corresponsables da actividade docente: programan, realizan e avalían conxuntamente.
Ensinanza Multinivel
As claves deste procedemento está na multiplicidad na formas de aprender (estilos de aprendizaxe), a desagregación de actividades en distintos niveis (de máis simple a máis complexo) e nas formas de avaliar (utilizando variedade de técnicas e instrumentos).
Métodos de aprendizaxe cooperativo
 O grupo cooperativo permite que a adquisición de coñecementos sexa compartida, froito da interacción e cooperación entre os membros do grupo, polo que resulta moi positivo para que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo poida aprender e autorregular os seus procesos de aprendizaxe.
Aprendizaxe baseado en Proxectos
Esta forma de organizar a ensino-aprendizaxe implica asumir que os coñecementos escolares non se articulan para a súa comprensión dunha forma ríxida, en función dunhas referencias disciplinares preestablecidas e dunha homoxeneización dos individuos e da didáctica das disciplinas. 


publicado por bibliotecaescolardigital

Formas de desaprender para seguir aprendendo

Entrada de Santiago Moll onde nos explica o proceso que iniciou para facer cambios na forma de ensinar e anima a outros mestres, mestras  a con estas 25 formas iniciar o cambio de educativo nas aulas.
Desaprender para aprender e reaprender.
Desaprender non é o contrario de aprender. Desaprender consiste en ir moito máis alá, consiste en reformularche o que ata este momento considerouse inmutable. 
Para min especialmente significativas:
1. Valora o proceso sobre o resultado.
2. Fai co alumno aprenda en por si e dos seus compañeiros.
3. Premia positivamente o erro.
4. Transforma a rixidez en flexibilidade.
5. Aumenta a reflexión e rebaixa a carga memorística.                      justificaturespuesta.