martes, 29 de mayo de 2018

Protocolo Atención Educativa do Alumnado coa Síndrome de Down e/ ou Discapacidade Intelectual


A discapacidade dunha persoa resulta da interacción entre persoa e o ambiente que presenta barreiras e non ofrece os apoios que precisa para reducir as súas limitacións funcionais.
Os contextos educativos deberan ser suficientemente flexibles, e comprensivos, de maneira que entendan a diversidade como principio, como sinal de identidade que forma parte da esencia das persoas, unha oportunidade de aprendizaxe para todos os membros dunha comunidade educativa, e un elemento que enriquece o desenvolvemento persoal e social, e contribúe a mellorar a convivencia e construír unha sociedade máis xusta e tolerante.

Índice
1. Presentación
2. Principios básicos
    A inclusión como principio
  Deseño Universal para a Aprendizaxe (DUA)
  Enfoque ecolóxico. A colaboración coas entidades e as familias

3. Conceptos
    Síndrome de Down 
  Discapacidade Intelectual
4. Orientacións no proceso de escolarización

5. Sensibilización da comunidade educativa

6. Proceso de atención educativa ao alumnado coa síndrome de Down
    A organización do centro na atención educativa
  Orientacións metodolóxicas e de aula
  Medidas curriculares
  Orientacións sobre avaliación
  Seguimento do alumnado
7. Orientacións de colaboración coas familias

8. Referencias Bibliográficas
    Recursos web

9. Glosario de términos

enlace para a súa descarga
http://www.edu.xunta.gal/portal

No hay comentarios:

Publicar un comentario