jueves, 30 de marzo de 2017

App TEA para traballar a Teoría da Mente

App que aborda dez temas: 1. Atención conxunta, 2. Emocións básicas, 3. Esecundarias, 4. Percepción global, 5. Interpretación de emocións polo contexto, 6. Anticipación de accións, 7. Sensacións físicas, 8. Simbolización, 9. Órganos dos sentidos, 10. Perspectivas visuais. Esta App ten como obxectivo favorecer o desenvolvemento da teoría da mente que defínese como a capacidad para inferir pensamentos, desexos e intencións doutra persoa competencia básica para una buena interacción social. 

http://autismind.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario