sábado, 12 de noviembre de 2016

Guia para Prevención Familias Acoso escolar

Guía para para axudar a familia e a escola a detectar,prever e tratar problemas relacionados co acoso escolar e outras formas de violencia.

Índice:
O acoso entre escolares 
Pautas para prever o acoso e outras formas de violencia: 

 •   Como previr desde a primeira infancia a través da familia
 •   Como vacinar contra problemas como o acoso utilizando contos e xogos
 •   Como axudarlles a establecer relacións de amizade baseadas no respecto mutuo
 •   Como construir o respecto mutuo a través do aprendizaxe cooperativo
 •   Como adaptar a educación aos cambios da adolescencia
 •   Como previr a violencia reactiva e a violencia instrumental
 •   Como favorecer unha comunicación de calidade na familia
 •   Como ensinar a resolver conflitos sen violencia
 •   Como mellorar a eficacia da disciplina e ensinar a respectar límites
 •   Como construir a tolerancia para previr o dominio e a submisión
 •   Como previr o sexismo e a violencia que con el se relaciona
 •   Como evitar a influencia negativa da televisión e outras tecnoloxías
 •   Como detectar se están a ser vitimas e axudarlles a recuperarse
 •   Como tratar aos acosadores
 •   Como favorecer a comunicación familia-escola para erradicar o acoso
 •   Dirixirse á escola nun caso de acoso
 •   Colaborar para previr a violencia e mellorar a educación
 •   Como previr desde o curriculum da no violencia

edita Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad de Madrid.

Enlace  enlace guía