martes, 22 de septiembre de 2015

Educar na Familia en Bos Modais

Conseguir cos nenos, nenas sexan educados e con bos modais é un obxectivo cos pais, nais deben comenzar dende que son pequenos.

Vídeo onde explica costumes e modais como : pedir as cousas por favor, dar as grazas, saúdar, esperar turno, non levantarse da mesa á hora da comida, hixiene persoal que dende pequenos os pais, nais poden ir ensinando.

Estas normas de comportamiento fanse con criterios como:
- Coidando o equilibrio entre a deixadez e a preocupación excesiva.
- Respectando o seu criterio para que eles vaian formando seu propio criterio para  entender en que situacións é aceptable e en cales non por exemplo: onde se pode estar cheo de barro, xogando e onde non se pode.
- Educar co exemplo, é preciso cos nenos, nenas vexan que nós o facemos.
- Eloxía sempre que poidas, non esquezas que as alabanzas e eloxíos son moito más efectivos cas reprimendas. Así reforzaremos o seu comportamento.