jueves, 30 de julio de 2015

Erros na crianza dos fillos, fillas


Os pais e nais atopámonos as veces con dúbidas sobre a nosa forma de reaccionar ante as condutas dos fillos.
Tim Elmore investigador e escritor de temas de psicoloxía, identifica erros típicos
Imos a sinalalos nesta entrada para facer unha reflexión das actuacións como pais, nais.

1- Evitar aos fillos, fillas dificultades o riscos axeitados a súa idade. 
Os nenos deben tropezar e caerse para que vivan as dificultades como normais na vida.
os adolescentes afrontar  conflictos, senón experimenta estas situacións pode chegar a ser arrogante, con baixa autoestima na vida adulta.

2- Correr rápido na súa axuda 
Os pais soen acudir tan pronto ven que os fillos, fillas con algunha dificultade. 
Desta maneira afanse a que lles salven destas situacións e logo acaban por non preocuparse se teñen un erro ou non cumpren cos seus compromisos. Pois os adultos sempre lle solucionan o tema.
É bo que eles busquen solucións, saída a situacións difíciles.

3- Entusiasmarse moi pronto
Temos que potenciar  a autoestima dos nosos pequenos  si, pero tamén temos que coidar os reforzos e non ter exceso de premios. Os nenos acaban decantándose de que son fabulosos para os pais pero que esto non ten relación  coa realidade.
Co tempo o neno e nena tenderá a esaxerar e mintir para eludir feitor incómodos da realidade. Esto traerá dificultades para afrontar a súa vida adulta.

4- No ten nada malo dicirlle que "non"
 Deixar que a sensación de culpa reemplace o bo comportamento non é unha boa actuación. Os fillos, fillas deben aprender que non todo é posible no momento co desexan, e que aprendan a loitar polo que queren.Premialos sempre non é posible.
Se a relación a baseamos en agasallos materiais non van a sentir a motivación  intrínseca e o amor incondicional.

5- Non contarlle aos fillos os  erros do noso pasado
É importante falar con eles cando chega esa idade da adolescencia dos nosos erros e de temas como tabaquismo, alcohol evitando esaxeracións, esta comunicación vai ser máis contundente cas recriminacións.
Contalle a os teus fillos, cando ti na adolescencia  te enfrontaches a situacións parecidas, como reaccionaches, que aprendiches desa experiencia.

6- Confundir intelecto con madurez
Non hai unha regra, manual para coñecer cando permitir ao noso fillo, filla facer unha cousa ou outra.
Unha boa estratexia é observar pais e nais con nenos e nenas da mesma idade e fixarnos se son máis autónomos, autónomas cos nosos.

7- Servir de modelo
Como pai e nai debes ser o modelo a seguir polos fillos, fillas. Unha vida tal o como a queres para eles.
 Respectar formas de convivencia e de comportamento. Coidar os actos porque os fillos, fillas te están a observar.

Fonte: http://genial.guru

enlaces relacionados
educar-na-familia-en-bos-modais
educar-os-fillos-na-exemplaridade