miércoles, 29 de octubre de 2014

12 Pautas para elaborar un Exame de Reforzo


Fai click na imaxe para acceder ao artigo


Cun neno, nena que ten reforzo, apoio educativo, debemos de contemplar que variables e formas de presentar o exame temos de ter en conta para que a avaliación sexa efectiva, e consiga o seu obxectivo.
Estos son as pautas que sinala Santiago Moll dende o seu blog,  a ter en conta cando a titora ou titor do grupo, prepara un exame para un alumno, alumna de reforzo.


 1. Adaptación 
 2. contidos
 3. Responsabilidade
 4. Coordinación
 5. Corrección
 6. Puntuación
 7. Extensión
 8. Enunciado
 9. Preguntas Discriminativas
 10. Preguntas Abiertas 
 11. Exemplos
 12. Pizarra Dixital
Exemplo exame ordinario 

Exemplo de exame de reforzo