martes, 9 de abril de 2013

Materiais para a Convivencia

Dende o blog de Orientación Educativa de Isabel Ibarrola recollo unha boísima recopilación de materiais
para prevenir e atallar a disrupción  nas aulas de Infantil e Primaria