miércoles, 28 de noviembre de 2012

Educación Emocional

Programa escolar de desarrollo emocional (P.E.D.E.) da Consellería de educación e deportes do principado de Asturias. 

un libro Guía onde fala dos trastornos de ansiedade, trastorno de ocnduta e depresión na escola. Outro capítulo onde fala da relación entre o rendemento académico e os trastornos  afectivos.
e tres libros de actividades  para : mestres, pais e nenos de 3 a 8 anos con actividades moi lúdicas. 
Ten como finalidade o desenvolvemento da intelixencia intrapersonal e interpersonal, centrandose na prevención de trastornos internalizados, dos que se fala no libro guía.