sábado, 31 de enero de 2015

O ALUMNO, ALUMNA CON SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL
                                                       
O alumnado don sobredotación intelectual presenta necesidades específicas de apoio educativo.
Esta guía vai dirixida fundamentalmene ao profesorado, orientadores e orientadoras. Consta de cinco capítulos nos que son tratados diferentes aspectos relacionados coa atención educativa deste alumnado.
Aborda as altas capacidades : Conceptualización, Avaliación e Resposta Educativa.

Nos seguintes capítulos:
  1. Unha definición actual da sobredotación: Implicacións para a deteción e caracterización dos niños e niñas sobredotadas.
  2. Cómo identificar, determinar e describir ao neno ou nena sobredotado. 
  3. Estilo da aprendizaxe e necesidades educativas específicas do alumnado sobredotado. Argumentos para un modelo de enseñanza-aprendizaxe mediado. 
  4. Proposta dun diseño de traballo según un esquema de enriquecimento para as matemáticas e a lengua de terceiro de primaria. 
  5. Enseñanza estratéxica como resposta as necesidades educativas específicas do alumnado sobredotado. 


Editado pola Junta de Andalucía .Consejería de Educación. Da colección 
materiais para a Orientación Educativa.
Autoras
M. Dolores Calero García M. Belén García Martín Facultad de Psicología. Universidad de Granada M. Teresa Gómez Gómez Delegación de Educación de Granada