martes, 8 de diciembre de 2015

Adaptacións na Avaliación

Cando falamos dos alumnos, alumnas con necesidade específica de apoio educativo, que están seguindo unha adaptación curricular non significativa. Estamos a sinalando que utilizamos diversas formas, estratexias no proceso ensinanza-aprendiaxe. A nivel metodolóxico, como na avaliación empregamos formas diferentes acordes coas necesidades do alumno, alumna.

Algunhas das modificacións na avaliación escrita son :
- Proba oral en substitución da proba escrita
- Uso do ordenador con procesador de textos
- Presentación segmentada das probas escritas
- Aumentar o tempo destinado a realizar as probas
- Apoios visuais
- Selección dos aspectos máis relevantes para avaliar


compartido por : haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com