martes, 3 de noviembre de 2015

Manual de disciplina positiva
Manual de Disciplina Positiva from Instituto
Traducción do libro de Joan E. Durrant de Save the Children, dentro de la campaña por una crianza sin violencia.
"Los niños, tienen derecho a la protección contra toda forma de violencia".
Convención de la O.N.U. sobre los derechos del niño.
Está destinado a pais nais, trata dos problemas comúns que se presentan desde o nacemento ata os 9 anos.

Índice:
Disciplina positiva: Que é? E como facelo.
1. Identificación dos obxectivos a curto e a longo prazo. Usted reflexionará sobre as súas metas, no desenvolvemento do seu fillo, filla.
2. Proporcionar calidez e estrutura. Vostede pensará de que maneira o fai agora e como pode facelo mellor.
3. Comprendendo como pensan e sinten os nenos, nenas a diferentes idades.
4. Solución de problemas. Mostra exemplos de comportamentos tipicos a esas idades.
5. Respondendo con disciplina positiva.
5. Conclusión