domingo, 6 de enero de 2013

Web Buenos Tratos


Páxina web  do Goberno da Rioxa dirixida a escolares de Educación Infantil e Primaria. 
Programa para o desenvolvemento da Convivencia e a educación valores como igualdade, respecto,  tolerancia e dignidade.
Con recursos:
Guía profesorado, Fichas para os alumnos Infantil, Libro Familias Educación Infantil 
Guía profesorado, Fichas alumnos para (1°, 2°, 3°), libro Familias para alumnos de (1°, 2°, 3°)
Guía profesorado, Libro de Fichas alumnos(4°, 5°, 6°), libro Familias para alumnos de (4°, 5°, 6°)
Videos, xogos, cancións,  contos.